توضیحات پروژه

نصب شیشه سکوریت

نصب شیشه میرال

اولین کاری که در آموزش نصب شیشه سکوریت مرسوم و مهم بوده ، ایجاد سازه فلزی کاملا تراز و شاقول که زیرسازی شیشه میباشد باید نصب شود ، بعد از آن فریمها بصورت فارسی بر روی سنگ یا سرامیک و یا قوطی زیر سازی بصورت کاملا دقیق و تراز نصب خواهد شد .

در آموزش نصب شیشه میرال ، شناخت از انواع فریمها و زمان و محل ماسب جهت استفاده از آن کاملا ضروری بوده .

نصب شیشه سکوریت ریلی

نصب شیشه میرال ریلی

نصب شیشه سکوریت ریلی :

نصب شیشه سکوریت ریلی با توجه به ابعاد شیشه باید نصب گردد . ابتدا باید زیر سازی شیشه (معمولا آهن استفاده میشود) باید صورت گیرد . بعد از زیر سازی چنانچه ابعاد شیشه از ابعاد استاندارد بزرگتر باشد نیاز به کتیبه دارد و بعد از نصب شیشه کتیبه روال عادی نصب ماننده نصب ریل شیشه که به آهن نصب میگردد و غلطک ها و هنگرهای که به شیشه متصل میگردد تا شیشه را جابجا کنن و بع از آن نصب هدایت کننده است . هدایت کننده که به آن ریل کف نیز گفته میشود وظیفه هدایت کردن شیشه در یک مسیر تنطیم شده را دارد در مرحله بعدی نصاب شروع به نصب یراق الات شیشه از جمله قفل 105 یا قفل کمری و دستگیره و …. انجام میشود.

نصب شیشه سکوریت لولایی

نصب شیشه میرال لولایی

نصب شیشه سکوریت لولایی به دو صورت انجام میشود . شیشه سکوریت فریم دار و بدون فریم. شیشه سکوریت لولایی با لولای 101 به است شیشه سکوریت متصل میشود و با لولای 102 به پیم بالا (عموما پیم بالا به آهن نصب میشود) نصب میشود . بعد ازنصب شیشه نئبت به یراق آلات شیشه ماننده نصب قفل 105 یا قفل کمری و دستگیره و….. میشود.

نصب شیشه میرال با فریم همانند نصب شیشه بدون فریم میباشد با این تفاوت که لولاهای 101 و 102 اتصال مستقیم به شیشه ندارد و از اتصالات مخصوص خودش استفاده میشود .