توضیحات پروژه

درب اتوماتیک Record

تومان5200
  • شیشه سکوریت
  • فریم الممینیومی
  • نصب و راه اندازی
  • حمل
  • موتور دانکر

درب اتوماتیک Tormax

تومان4500
  • شیشه سکوریت
  • فریم الممینیومی
  • نصب و راه اندازی
  • حمل
  • موتور دانکر