درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی

درب اتوماتیک تلسکوپی مشابه درب اتوماتیک کشویی Sliding است با این تفاوت که مزیت های بیشتری نسبت به درب اتوماتیک کشویی دارد.

عملکرد این نوع سیستم با اینکه طاهر ساده ای دارد ولی سیستم پیچیده ای دارد ، همانطور که از اسمش پیداست به صورت تلسکوپ باز و بسته میشود.

در این سیستم درب اتوماتیک تلسکوپی به دو مدل میتوان طراحی کرد :

1-دو لت متحرک بر روی یه لت ثابت :

این مدل درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی دو لت متحرک دارد که یا از سمت چپ به راست یا از راست به چپ طراحی میشود بر روی لت ثابت باز میشوند.

2- چهار لت متحرک روی دو لت ثابت :

این مدل درب اتوماتیک شیشه ای تلسکوپی چهار لت متحرک دارد که دو لت به سمت چپ و دو لت دیگر به سمت راست  روی لت های ثابت باز میشوند.

slidedoor-teleskop_38_48_60

teleskop-beidseitig-oeffnend_43_115_44

teleskop-links-rechts-oeffnend_42_115_44

درب اتوماتیک تلسکوپی مناسب مکانهایی است که به دلیل عرض کم دهنه ورودی نمی توان از دیگر دربهای اتوماتیک استفاده نمود.

مکان های پر کاربرد

  • هتل ها
  • بانکها
  • مراکز خرید
  • ورودی ساختمان ها
  • ورودی دستگاهای ATM

1-درب اتوماتیک تلسکوپی 2- درب اتوماتیک کشویی3- درب اتوماتیک گرد4- درب اتوماتیک گردان 5- درب اتوماتیک بیمارستانی6- درب اتوماتیک آکاردئونی